ჩვენთან განცხადებები შეუზღუდავია

რეკლამა

იურიდიული მომსახურება

უკან დაბრუნება
ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს: 1. უფასო ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები; 2. საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგე...
ფასი შეთანხმებით

ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს: 1. უფასო ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები; 2. საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგე...

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, კვალიფიციური ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით დაიცავსთ ქვენს კანონიერ უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს...

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, კვალიფიციური ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით დაიცავსთ ქვენს კანონიერ უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს...

https://deteqcia.com/

 

ქალთა კერძო გამოძიების სააგენტო – FPI გთავაზობთ:

 

-თანამშრომლების შემოწმება სიცრუის დეტექტორზე;
-მოვალ...

https://deteqcia.com/ ქალთა კერძო გამოძიების სააგენტო – FPI გთავაზობთ: -თანამშრომლების შემოწმება სიცრუის დეტექტორზე; -მოვალ...

კერძო სააღსრულებო ბიურო, უმოკლეს ვადებში, გაგიწევთ სწრაფ, ეფექტურ და მაღალკვალიფიციურ სააღსრულებო მომსახურებას და შესაბამის, უფასო, კონსულტა...
ფასი შეთანხმებით

კერძო სააღსრულებო ბიურო, უმოკლეს ვადებში, გაგიწევთ სწრაფ, ეფექტურ და მაღალკვალიფიციურ სააღსრულებო მომსახურებას და შესაბამის, უფასო, კონსულტა...

1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. 2.გთავაზობთ უფასო ზეპირ და წერილობით ...

1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. 2.გთავაზობთ უფასო ზეპირ და წერილობით ...