ჩვენთან განცხადებები შეუზღუდავია

რეკლამა

იურიდიული მომსახურება

უკან დაბრუნება
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, კვალიფიციური ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით დაიცავსთ ქვენს კანონიერ უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს...

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, კვალიფიციური ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით დაიცავსთ ქვენს კანონიერ უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს...

1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. 2.გთავაზობთ უფასო ზეპირ და წერილობით ...

1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. 2.გთავაზობთ უფასო ზეპირ და წერილობით ...

ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს: 
1. უფასო ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
 2. საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომ...
ფასი შეთანხმებით

ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს: 1. უფასო ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები; 2. საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომ...

კომპანია ST LEGAL გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დარგებში: 
- საგადასახადო დავები; 
- რთული და კომპლექსური ხ...
ფასი შეთანხმებით

კომპანია ST LEGAL გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დარგებში: - საგადასახადო დავები; - რთული და კომპლექსური ხ...

სერტიფიცირებული იურისტი (საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი) გთა...
ფასი შეთანხმებით

სერტიფიცირებული იურისტი (საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი) გთა...

ნებისმიერი სახის იურიდიული მომსახურეობა, წარმომამდგენლობა სასამართლოში, საბუღალტრო მომსახურეობა, აუდიტი ოფისი-დიდუბეში ქუთაისის ქუჩაზე...
ფასი შეთანხმებით

ნებისმიერი სახის იურიდიული მომსახურეობა, წარმომამდგენლობა სასამართლოში, საბუღალტრო მომსახურეობა, აუდიტი ოფისი-დიდუბეში ქუთაისის ქუჩაზე...

GL ჰოლდინგი”გთავაზობთ იურიდიულ პირებს ყველა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებას, თქვენი წარმატებული ბიზნესის საკეთილდღეოდ. კომპანიის იურისტე...
ფასი შეთანხმებით

GL ჰოლდინგი”გთავაზობთ იურიდიულ პირებს ყველა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებას, თქვენი წარმატებული ბიზნესის საკეთილდღეოდ. კომპანიის იურისტე...